Váš dodavatel papíru, školních a kancelářských potřeb

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Vyplňte tento formulář pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy.

prodávající - dodavatel:
PAS+P s.r.o.
Sokolovská 573
686 01 Uherské Hradiště
IČ: 60912626
DIČ: CZ60912626
kupující - spotřebitel:
 

POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Právo odstoupit od smlouvy

Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu ode dne , kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.


2. Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese PAS+P s.r.o., Sokolovská 573, 686 01 Uherské Hradiště. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím hradí Kupující, a to i pokud nemůže být zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající je oprávněn započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s navrácením zboží na kupní cenu a náklady na dodání zboží, které mají být Kupujícímu vráceny.

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Cart iconKošík
0 ks
0,00 Kč

Košíkks celkem za

Zatím nemáte v košíku žádné zboží
Objednat
Tyto webové stránky používají pouze cookies nezbytné pro funkci webu.